A z e g y e t e l m e g h a t á r o z á s á n a k a z e g y e t e l m e g h a t á r o z á s a

Adatvédelmi szabályzat

Tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét, és elkötelezettek vagyunk annak védelme iránt, a jelen adatvédelmi szabályzat ("Szabályzat") betartásával. A jelen Szabályzat leírja, hogy milyen típusú információkat gyűjthetünk Öntől, illetve milyen típusú információkat adhat meg ("Személyes adatok") a következő weboldalon comparebuzz.net weboldal ("Weboldal" vagy "Szolgáltatás") és a hozzá kapcsolódó termékek és szolgáltatások (együttesen "Szolgáltatások"), valamint a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, karbantartására, védelmére és közzétételére vonatkozó gyakorlatunk. Emellett ismerteti az Ön rendelkezésére álló választási lehetőségeket az Ön Személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, valamint azt, hogy hogyan férhet hozzá és hogyan frissítheti azokat.

A jelen Szabályzat jogilag kötelező érvényű megállapodás az Ön ("Felhasználó", "Ön" vagy "Ön") és a Weboldal üzemeltetője ("Üzemeltető", "mi", "minket" vagy "miénk") között. Ha Ön egy vállalkozás vagy más jogi személy nevében köti meg ezt a megállapodást, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy ezt a jogi személyt a jelen megállapodásra kötelezze, amely esetben a "Felhasználó", "Ön" vagy "az Önök" kifejezések az ilyen jogi személyre vonatkoznak. Ha Ön nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet a jelen megállapodás feltételeivel, akkor nem fogadhatja el a jelen megállapodást, és nem férhet hozzá a Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz, illetve nem használhatja azokat. A Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. A jelen Szabályzat nem vonatkozik az általunk nem tulajdonolt vagy ellenőrzött vállalatok gyakorlatára, illetve az általunk nem foglalkoztatott vagy irányított egyénekre.

Tartalomjegyzék


Amikor megnyitja a Weboldalt, szervereink automatikusan rögzítik a böngészője által küldött információkat. Ezek az adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint az Ön eszközének IP-címe, böngészőjének típusa és verziója, az operációs rendszer típusa és verziója, nyelvi beállításai vagy az a weboldal, amelyet a Weboldal és a Szolgáltatások elérése előtt látogatott, a Weboldal és a Szolgáltatások Ön által meglátogatott oldalai, az ezeken az oldalakon eltöltött idő, a Weboldalon keresett információk, a hozzáférés ideje és dátuma, valamint egyéb statisztikák.

Az automatikusan gyűjtött információkat kizárólag a lehetséges visszaélések azonosítására, valamint a Weboldal és a Szolgáltatások használatára és forgalmára vonatkozó statisztikai adatok megállapítására használjuk fel. Ezeket a statisztikai adatokat egyébként nem összesítettük oly módon, hogy a rendszer bármely konkrét Felhasználóját azonosítani lehessen.

Személyes adatok gyűjtése

Ön anélkül férhet hozzá és használhatja a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, hogy megmondaná nekünk, hogy ki Ön, vagy olyan információkat adna meg, amelyek alapján valaki Önt konkrét, azonosítható személyként azonosíthatná. Ha azonban használni kívánja a Weboldalon kínált egyes funkciókat, előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatok (például a neve és az e-mail címe) megadására kérjük.

Minden olyan információt megkapunk és tárolunk, amelyet Ön tudatosan megad nekünk, amikor fiókot hoz létre, tartalmat tesz közzé vagy űrlapokat tölt ki a Webhelyen. Ha szükséges, ezek az információk a következőket tartalmazhatják:

 • Fiókadatok (például felhasználónév, egyedi felhasználói azonosító, jelszó stb.)
 • Elérhetőségi adatok (például e-mail cím, telefonszám stb.)
 • Alapvető személyes adatok (például név, lakóhely szerinti ország stb.)
 • Érzékeny személyes adatok (például etnikai hovatartozás, vallási meggyőződés, mentális egészség stb.)
 • Az eszköz földrajzi helymeghatározási adatai (például földrajzi szélesség és hosszúság)
 • Információk más személyekről (például családtagjairól, barátairól stb.)
 • Bármilyen más anyag, amelyet Ön önkéntesen elküld nekünk (például cikkek, képek, visszajelzések stb.)


Ön dönthet úgy is, hogy nem adja meg nekünk személyes adatait, de akkor előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a Weboldal egyes funkcióinak előnyeit. Azok a felhasználók, akik bizonytalanok abban, hogy mely adatok megadása kötelező, szívesen látjuk, ha kapcsolatba lépnek velünk.

A gyermekek magánélete

Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 18 év alatti gyermekektől. Ha Ön 18 év alatti, kérjük, ne adjon meg semmilyen Személyes adatot a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül. Ha okkal feltételezi, hogy 18 év alatti gyermek adott meg nekünk Személyes adatokat a Webhelyen és a Szolgáltatásokon keresztül, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy kérje a gyermek Személyes adatainak törlését a Szolgáltatásainkból.

Arra bátorítjuk a szülőket és a törvényes gyámokat, hogy kövessék nyomon gyermekeik internethasználatát, és segítsenek a jelen Szabályzat betartásában azzal, hogy gyermekeiket arra utasítják, hogy engedélyük nélkül soha ne adjanak meg személyes adatokat a Webhelyen és a Szolgáltatásokon keresztül. Kérjük továbbá, hogy a gyermekek felügyeletét ellátó szülők és törvényes gyámok tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítására, hogy gyermekeiket arra utasítsák, hogy soha ne adjanak meg személyes adatokat az interneten az engedélyük nélkül.

Az összegyűjtött információk felhasználása és feldolgozása

A személyes adatok kezelése során adatkezelőként és adatfeldolgozóként járunk el, kivéve, ha adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk Önnel, amely esetben Ön az adatkezelő, mi pedig az adatfeldolgozó.

Szerepünk a személyes adatokkal kapcsolatos konkrét helyzettől függően is eltérő lehet. Adatkezelői minőségben járunk el, amikor arra kérjük Önt, hogy adja meg a Honlap és a Szolgáltatások eléréséhez és használatához szükséges Személyes adatait. Ilyen esetekben mi vagyunk az adatkezelő, mivel mi határozzuk meg a Személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

Adatfeldolgozói minőségben járunk el azokban a helyzetekben, amikor Ön a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül személyes adatokat ad meg. Nem vagyunk a benyújtott Személyes adatok tulajdonosai, nem ellenőrizzük azokat, és nem hozunk döntéseket a benyújtott Személyes adatokkal kapcsolatban, és az ilyen Személyes adatokat kizárólag az Ön utasításainak megfelelően dolgozzuk fel. Ilyen esetekben a Személyes adatokat szolgáltató Felhasználó jár el adatkezelőként.

Annak érdekében, hogy a Weboldalt és a Szolgáltatásokat elérhetővé tegyük az Ön számára, vagy hogy eleget tegyünk egy jogi kötelezettségnek, szükségünk lehet bizonyos Személyes adatok gyűjtésére és felhasználására. Ha nem adja meg a kért információkat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a kért termékeket vagy szolgáltatásokat. Az Öntől gyűjtött bármely információ felhasználható a következő célokra:

 • Felhasználói fiókok létrehozása és kezelése
 • Adminisztratív információk küldése
 • Termék- és szolgáltatásfrissítések küldése
 • Válaszoljon a megkeresésekre és nyújtson támogatást
 • Felhasználói visszajelzés kérése
 • A felhasználói élmény javítása
 • A feltételek és irányelvek érvényesítése
 • Védelem a visszaélések és rosszindulatú felhasználók ellen
 • Jogi kérésekre való reagálás és a károk megelőzése
 • a Weboldal és a Szolgáltatások üzemeltetése és működtetése


Az Ön személyes adatainak feldolgozása attól függ, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a Weboldallal és a Szolgáltatásokkal, hol található a világon, és ha az alábbiak valamelyike érvényes: (i) Ön egy vagy több konkrét célra adott hozzájárulását; (ii) az információszolgáltatás az Önnel kötött megállapodás és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges; (iii) a feldolgozás az Önre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; (iv) a feldolgozás olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a ránk ruházott közhatalom gyakorlása során hajtanak végre; (v) a feldolgozás az általunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges. Az Ön személyes adatainak egy részét kombinálhatjuk vagy összesíthetjük annak érdekében, hogy jobban kiszolgálhassuk Önt, valamint hogy javíthassuk és frissíthessük weboldalunkat és szolgáltatásainkat.

Vegye figyelembe, hogy egyes jogszabályok értelmében jogosultak lehetünk az adatok feldolgozására mindaddig, amíg Ön nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen, anélkül, hogy a hozzájárulásra vagy bármely más jogalapra kellene támaszkodnunk. Minden esetben szívesen tisztázzuk a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, és különösen azt, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Az információk kezelése

Ön törölhet bizonyos, Önről tárolt személyes adatokat. Az Ön által törölhető Személyes adatok a Webhely és a Szolgáltatások változásával változhatnak. Ha azonban Ön törli a Személyes adatokat, a nem módosított Személyes adatok egy példányát megőrizhetjük a nyilvántartásunkban a kapcsolt vállalkozásokkal és partnerekkel szembeni kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig, valamint az alább leírt célokra. Ha törölni szeretné Személyes adatait vagy véglegesen törölni fiókját, ezt a Webhelyen található fiókjának beállítások oldalán teheti meg.

Információk közzététele

A kért Szolgáltatásoktól függően, vagy ha szükséges bármely tranzakció lebonyolításához vagy az Ön által kért Szolgáltatás nyújtásához, megoszthatjuk az Ön adatait a társvállalatokkal, szerződéses vállalatokkal és szolgáltatókkal (együttesen "Szolgáltatók"), akikre támaszkodunk, hogy segítsenek az Ön számára elérhető Webhely és Szolgáltatások működtetésében, és akiknek adatvédelmi irányelvei összhangban vannak a miénkkel, vagy akik vállalják, hogy betartják a személyes adatokra vonatkozó irányelveinket. Nem osztunk meg semmilyen információt nem kapcsolódó harmadik felekkel.

A Szolgáltatók nem jogosultak az Ön adatait felhasználni vagy nyilvánosságra hozni, kivéve, ha az a nevünkben történő szolgáltatásnyújtáshoz vagy a jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges. A Szolgáltatók csak a kijelölt feladataik ellátásához szükséges információkat kapják meg, és nem hatalmazzuk fel őket arra, hogy a megadott információkat saját marketing- vagy egyéb céljaikra felhasználják vagy nyilvánosságra hozzák. Az Ön adatait kizárólag a Szolgáltatók alábbi kategóriáival osztjuk meg és tesszük közzé:

 • Felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások
 • Kommunikációs és együttműködési szolgáltatások
 • Adatelemzési szolgáltatások
 • Adattárolási szolgáltatások
 • Teljesítményfigyelő szolgáltatások
 • Termékmérnöki és tervezési szolgáltatások
 • Szociális hálózatok
 • Felhasználói hitelesítési szolgáltatások
 • Webhely hosting szolgáltatók

Az információk megőrzése

Személyes adatait a jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükséges ideig őrizzük meg és használjuk fel, amíg az Ön felhasználói fiókja aktív marad, a megállapodásaink érvényesítéséhez, viták rendezéséhez, és hacsak a törvény nem ír elő vagy nem engedélyez hosszabb megőrzési időszakot.

A személyes adatok frissítése vagy törlése után felhasználhatjuk az Ön személyes adataiból származó vagy azokat tartalmazó összesített adatokat, de nem olyan módon, amely Önt személyesen azonosítaná. A megőrzési időszak lejárta után a Személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési időszak lejárta után nem érvényesíthető.

Sütik

Weboldalunk és szolgáltatásaink "sütiket" használnak, hogy segítsenek az Ön online élményének személyre szabásában. A cookie egy olyan szöveges fájl, amelyet a weboldalak kiszolgálója helyez el az Ön merevlemezén. A cookie-k nem használhatók programok futtatására vagy vírusok eljuttatására az Ön számítógépére. A cookie-kat egyedileg hozzárendelik Önhöz, és csak azon tartomány webkiszolgálója olvashatja őket, amelyik a cookie-t kiadta Önnek.

A biztonság és a személyre szabás érdekében, valamint statisztikai célokra sütiket használhatunk információk gyűjtésére, tárolására és nyomon követésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy lehetősége van a sütik elfogadására vagy elutasítására. A legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a sütiket, de ha szeretné, módosíthatja a böngésző beállításait a sütik elutasítása érdekében.

Adatelemzés

Weboldalunk és Szolgáltatásaink harmadik féltől származó elemző eszközöket használhatnak, amelyek sütiket, webjelzőket vagy más hasonló információgyűjtő technológiákat használnak a szokásos internetes tevékenységre és használatra vonatkozó információk gyűjtésére. Az összegyűjtött információkat a Felhasználók tevékenységéről szóló statisztikai jelentések összeállítására használjuk, például arra, hogy a Felhasználók milyen gyakran látogatják a Weboldalunkat és a Szolgáltatásainkat, milyen oldalakat és mennyi ideig látogatnak, stb. Az ilyen analitikai eszközökből nyert információkat a Weboldal és a Szolgáltatások teljesítményének nyomon követésére és fejlesztésére használjuk. Nem használunk harmadik féltől származó analitikai eszközöket Felhasználóink személyazonosításra alkalmas adatainak nyomon követésére vagy gyűjtésére, és a statisztikai jelentésekből gyűjtött információkat nem kapcsoljuk össze egyetlen egyéni Felhasználóval sem.

Adatelemzés

Weboldalunk és Szolgáltatásaink harmadik féltől származó elemző eszközöket használhatnak, amelyek sütiket, webjelzőket vagy más hasonló információgyűjtő technológiákat használnak a szokásos internetes tevékenységre és használatra vonatkozó információk gyűjtésére. Az összegyűjtött információkat a Felhasználók tevékenységéről szóló statisztikai jelentések összeállítására használjuk, például arra, hogy a Felhasználók milyen gyakran látogatják a Weboldalunkat és a Szolgáltatásainkat, milyen oldalakat és mennyi ideig látogatnak, stb. Az ilyen analitikai eszközökből nyert információkat a Weboldal és a Szolgáltatások teljesítményének nyomon követésére és fejlesztésére használjuk. Nem használunk harmadik féltől származó analitikai eszközöket Felhasználóink személyazonosításra alkalmas adatainak nyomon követésére vagy gyűjtésére, és a statisztikai jelentésekből gyűjtött információkat nem kapcsoljuk össze egyetlen egyéni Felhasználóval sem.

Ne kövesse a jeleket

Egyes böngészők tartalmaznak egy Ne kövessenek funkciót, amely jelzi az Ön által látogatott webhelyeknek, hogy nem szeretné, ha online tevékenységét nyomon követnék. A nyomon követés nem ugyanaz, mint egy weboldalon történő felhasználás vagy adatgyűjtés. E célból a nyomon követés a személyazonosításra alkalmas információk gyűjtését jelenti azoktól a fogyasztóktól, akik egy weboldalt vagy online szolgáltatást használnak vagy látogatnak, miközben idővel különböző weboldalakon mozognak. A Weboldal és a Szolgáltatások nem követik nyomon a látogatókat az idő múlásával és harmadik felek weboldalain keresztül. Egyes harmadik fél webhelyek azonban nyomon követhetik az Ön böngészési tevékenységét, amikor tartalmat kínálnak Önnek, ami lehetővé teszi számukra, hogy testre szabják az Önnek kínált tartalmakat.

Közösségi média funkciók

Weboldalunk és Szolgáltatásaink tartalmazhatnak közösségi média funkciókat, mint például a Facebook és Twitter gombok, Megosztás gombok stb. (együttesen "Közösségi média funkciók"). Ezek a közösségi média funkciók összegyűjthetik az Ön IP-címét, azt, hogy Ön milyen oldalt látogat meg a Weboldalunkon és Szolgáltatásainkban, és cookie-kat állíthatnak be a közösségi média funkciók megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében. A közösségi média funkciókat vagy a megfelelő szolgáltatók, vagy közvetlenül a Weboldalunkon és Szolgáltatásainkban tárolják. A Közösségi média funkciókkal való interakciókra a megfelelő szolgáltatók adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Email marketing

Elektronikus hírleveleket kínálunk, amelyekre Ön bármikor önkéntesen feliratkozhat. Elkötelezettek vagyunk az Ön e-mail címének bizalmas kezelése iránt, és nem adjuk ki az Ön e-mail címét harmadik félnek, kivéve, ha az információ felhasználása és feldolgozása szakaszban megengedett, vagy ha egy harmadik fél szolgáltatót veszünk igénybe az ilyen e-mailek küldéséhez. Az e-mailben küldött információkat a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően őrizzük meg.

A CAN-SPAM-törvénynek megfelelően minden tőlünk küldött e-mailben egyértelműen feltüntetjük, hogy kitől származik az e-mail, és egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogyan léphet kapcsolatba a küldővel. Ön leállíthatja hírlevelünk vagy marketing e-maileink fogadását, ha követi az ezekben az e-mailekben található leiratkozási utasításokat, vagy felveszi velünk a kapcsolatot. Ugyanakkor továbbra is megkapja az alapvető tranzakciós e-maileket.

Más forrásokra mutató linkek

A Weboldal és a Szolgáltatások olyan más forrásokra mutató linkeket tartalmaznak, amelyek nem a mi tulajdonunkban vannak vagy nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen egyéb források vagy harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért. Arra biztatjuk Önt, hogy amikor elhagyja a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, legyen körültekintő, és olvassa el minden egyes olyan forrás adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyes adatokat gyűjthet.

Információbiztonság

Az Ön által megadott információkat számítógépes szervereken, ellenőrzött, biztonságos környezetben, a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól védve tároljuk. Ésszerű adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat tartunk fenn annak érdekében, hogy megvédjük az ellenőrzésünk alatt és felügyeletünk alatt álló személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, felhasználást, módosítást és közzétételt. Az interneten vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül történő adatátvitel azonban nem garantálható.

Ezért, bár igyekszünk megvédeni az Ön személyes adatait, Ön tudomásul veszi, hogy (i) az internetnek vannak olyan biztonsági és adatvédelmi korlátai, amelyekre nincs ráhatásunk; (ii) az Ön és a Webhely és a Szolgáltatások között kicserélt bármely információ és adat biztonsága, integritása és védelme nem garantálható; és (iii) bármely ilyen információt és adatot harmadik fél a legjobb erőfeszítések ellenére is megtekinthet vagy megváltoztathat a szállítás során.

Mivel a Személyes adatok biztonsága részben a velünk való kommunikációhoz használt eszköz biztonságától és a hitelesítő adatok védelmére használt biztonságtól függ, kérjük, tegye meg a megfelelő intézkedéseket ezen adatok védelme érdekében.

Adatvédelmi incidens

Abban az esetben, ha tudomást szerzünk arról, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások biztonsága sérült, vagy a Felhasználók személyes adatai külső tevékenység eredményeként, többek között, de nem kizárólagosan, biztonsági támadások vagy csalás következtében kerültek nyilvánosságra független harmadik felek számára, fenntartjuk a jogot, hogy ésszerűen megfelelő intézkedéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan, a vizsgálatot és a jelentéstételt, valamint a bűnüldöző hatóságok értesítését és a velük való együttműködést. Adatsértés esetén ésszerű erőfeszítéseket teszünk az érintett személyek értesítése érdekében, ha úgy véljük, hogy a Felhasználó számára a sérelem következtében ésszerű kockázata áll fenn, vagy ha az értesítést egyébként törvény írja elő. Ilyenkor egy e-mailt küldünk Önnek.

E politika elfogadása

Ön elismeri, hogy elolvasta a jelen szabályzatot, és elfogadja annak valamennyi feltételét. A Weboldal és a Szolgáltatások elérésével és használatával, valamint az Ön adatainak megadásával Ön elfogadja, hogy a jelen Szabályzat kötelező érvényű. Ha Ön nem ért egyet a jelen Szabályzat feltételeinek betartásával, akkor nem jogosult a Weboldal és a Szolgáltatások elérésére és használatára. Ez az adatvédelmi szabályzat a következők segítségével jött létre WeboldalSzabályok.

Változások és módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szabályzatot vagy a Weboldalhoz és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó feltételeket saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk. Ha így teszünk, a frissített dátumot az oldal alján fogjuk felülvizsgálni. Saját belátásunk szerint más módon is értesíthetjük Önt, például az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Szabályzat frissített változata a felülvizsgált Szabályzat közzétételét követően azonnal hatályba lép. A Webhely és a Szolgáltatások Ön általi, a felülvizsgált Szabályzat hatálybalépésének napját (vagy az akkor meghatározott egyéb cselekményt) követő további használata a módosítások elfogadásának minősül. Mindazonáltal az Ön hozzájárulása nélkül nem fogjuk az Ön Személyes adatait az Ön Személyes adatainak gyűjtésekor meghatározottaktól lényegesen eltérő módon felhasználni.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy panasza van a jelen Szabályzattal, az Önről tárolt adatokkal kapcsolatban, vagy ha élni kíván a jogaival, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

https://www.comparebuzz.net/contact/
[email protected]

Megpróbáljuk megoldani a panaszokat és vitás kérdéseket, és minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban, de mindenképpen az alkalmazandó adatvédelmi törvények által előírt határidőn belül tiszteletben tartsuk az Ön jogainak gyakorlására vonatkozó igényét.

Ezt a dokumentumot legutóbb 2022. augusztus 16-án frissítették.

Made with WebsitePolicies

Minden jog fenntartva © 2022. 18+ Általános Szerződési Feltételek. begambleaware.org
hu_HUHungarian