T a k k e p å s t i l l i n g e n a v d i s s e k o n s e k v e n s i o n e r

Retningslinjer for personvern

Vi respekterer personvernet ditt og forplikter oss til å beskytte det ved å følge disse retningslinjene for personvern ("retningslinjene"). Disse retningslinjene beskriver hvilke typer informasjon vi kan samle inn fra deg, eller som du kan oppgi ("personopplysninger") på nettstedet. comparebuzz.net ("Nettstedet" eller "Tjenesten") og alle relaterte produkter og tjenester (samlet kalt "Tjenester"), og vår praksis for å samle inn, bruke, vedlikeholde, beskytte og utlevere disse personopplysningene. Den beskriver også hvilke valg du har når det gjelder vår bruk av personopplysningene dine, og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere dem.

Disse retningslinjene er en juridisk bindende avtale mellom deg ("Bruker", "du" eller "din") og operatøren av dette nettstedet ("Operatør", "vi", "oss" eller "vår"). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedrift eller annen juridisk enhet, erklærer du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i hvilket tilfelle begrepene "bruker", "du" eller "din" skal referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik fullmakt, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og kan ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i disse retningslinjene. Disse retningslinjene gjelder ikke for praksisen til selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller leder.

Innholdsfortegnelse


Når du åpner nettstedet, registrerer serverne våre automatisk informasjon som nettleseren din sender. Disse dataene kan omfatte informasjon som enhetens IP-adresse, nettlesertype og -versjon, operativsystemtype og -versjon, språkinnstillinger eller nettsiden du besøkte før du kom til nettstedet og tjenestene, sider på nettstedet og tjenestene du besøker, tiden du bruker på disse sidene, informasjon du søker etter på nettstedet, tilgangstider og -datoer og annen statistikk.

Informasjon som samles inn automatisk, brukes kun til å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og til å utarbeide statistikk over bruken av og trafikken på nettstedet og tjenestene. Denne statistiske informasjonen aggregeres ikke på en slik måte at den kan identifisere en bestemt bruker av systemet.

Innsamling av personopplysninger

Du kan få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi informasjon som gjør det mulig å identifisere deg som en bestemt, identifiserbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av funksjonene som tilbys på nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger (for eksempel navn og e-postadresse).

Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du oppretter en konto, publiserer innhold eller fyller ut skjemaer på nettstedet. Når det er påkrevd, kan denne informasjonen omfatte følgende:

 • Kontodetaljer (f.eks. brukernavn, unik bruker-ID, passord osv.)
 • Kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse, telefonnummer osv.)
 • Grunnleggende personopplysninger (f.eks. navn, bostedsland osv.)
 • Sensitive personopplysninger (f.eks. etnisitet, religiøs overbevisning, psykisk helse osv.)
 • Geolokaliseringsdata for enheten din (f.eks. bredde- og lengdegrad)
 • Informasjon om andre personer (f.eks. familiemedlemmer, venner osv.)
 • Alt annet materiale du frivillig sender til oss (for eksempel artikler, bilder, tilbakemeldinger osv.).


Du kan velge å ikke gi oss personopplysningene dine, men da kan det hende at du ikke kan dra nytte av noen av funksjonene på nettstedet. Brukere som er usikre på hvilke opplysninger som er obligatoriske, er velkommen til å kontakte oss.

Personvern for barn

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 18 år. Hvis du er under 18 år, ber vi deg om ikke å oppgi personopplysninger via nettstedet og tjenestene. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 18 år har oppgitt personopplysninger til oss via nettstedet og tjenestene, ber vi deg kontakte oss for å be oss om å slette barnets personopplysninger fra tjenestene våre.

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas bruk av Internett og til å bidra til å håndheve disse retningslinjene ved å instruere barna sine om aldri å oppgi personopplysninger via nettstedet og tjenestene uten deres tillatelse. Vi ber også om at alle foreldre og foresatte som har tilsyn med barn, tar de nødvendige forholdsregler for å sikre at barna instrueres om aldri å oppgi personopplysninger på nettet uten deres tillatelse.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

Vi opptrer som behandlingsansvarlig og databehandler når vi håndterer personopplysninger, med mindre vi har inngått en databehandleravtale med deg, i hvilket tilfelle du er behandlingsansvarlig og vi er databehandler.

Vår rolle kan også variere avhengig av den spesifikke situasjonen som involverer personopplysninger. Vi opptrer som behandlingsansvarlig når vi ber deg om å oppgi personopplysninger som er nødvendige for at du skal få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. I slike tilfeller er vi behandlingsansvarlig fordi vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysningene.

Vi opptrer i egenskap av databehandler i situasjoner der du sender inn personopplysninger via nettstedet og tjenestene. Vi verken eier, kontrollerer eller tar avgjørelser om de innsendte personopplysningene, og slike personopplysninger behandles kun i samsvar med dine instruksjoner. I slike tilfeller fungerer brukeren som oppgir personopplysningene som behandlingsansvarlig.

For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, kan det hende vi må samle inn og bruke visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir de opplysningene vi ber om, kan det hende at vi ikke kan levere de ønskede produktene eller tjenestene til deg. All informasjon vi samler inn fra deg, kan brukes til følgende formål:

 • Opprette og administrere brukerkontoer
 • Send administrativ informasjon
 • Send produkt- og tjenesteoppdateringer
 • Svare på henvendelser og tilby support
 • Be om tilbakemeldinger fra brukerne
 • Forbedre brukeropplevelsen
 • Håndheve vilkår og betingelser og retningslinjer
 • Beskytte mot misbruk og ondsinnede brukere
 • Reagere på juridiske forespørsler og forhindre skade
 • drive og vedlikeholde nettstedet og tjenestene


Behandlingen av personopplysningene dine avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor i verden du befinner deg og om ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke til ett eller flere spesifikke formål; (ii) levering av informasjon er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og/eller eventuelle forpliktelser før avtaleinngåelse; (iii) behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) behandlingen er knyttet til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i forbindelse med utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt oss; (v) behandlingen er nødvendig for å ivareta våre eller en tredjeparts legitime interesser. Vi kan også kombinere eller samle noen av personopplysningene dine for å gi deg bedre service og for å forbedre og oppdatere nettstedet og tjenestene våre.

Vær oppmerksom på at vi i henhold til enkelte lover kan ha lov til å behandle opplysninger inntil du motsetter deg slik behandling ved å melde deg ut, uten å måtte basere oss på samtykke eller andre rettslige grunnlag. Under alle omstendigheter vil vi gjerne avklare det spesifikke rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om det å oppgi personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Håndtering av informasjon

Du kan slette visse personopplysninger vi har om deg. Personopplysningene du kan slette, kan endres etter hvert som nettstedet og tjenestene endres. Når du sletter personopplysninger, kan vi imidlertid beholde en kopi av de ureviderte personopplysningene i våre registre så lenge det er nødvendig for å overholde våre forpliktelser overfor våre tilknyttede selskaper og partnere, og for de formålene som er beskrevet nedenfor. Hvis du ønsker å slette personopplysningene dine eller slette kontoen din permanent, kan du gjøre det på innstillingssiden for kontoen din på nettstedet.

Offentliggjøring av informasjon

Avhengig av hvilke tjenester du har bedt om, eller hvis det er nødvendig for å fullføre en transaksjon eller levere en tjeneste du har bedt om, kan vi dele opplysningene dine med våre tilknyttede selskaper, innleide selskaper og tjenesteleverandører (samlet kalt "tjenesteleverandører") som vi benytter oss av for å hjelpe til med driften av nettstedet og tjenestene som er tilgjengelige for deg, og som har retningslinjer for personvern som samsvarer med våre, eller som godtar å følge våre retningslinjer for personopplysninger. Vi deler ingen informasjon med tredjeparter som ikke er tilknyttet oss.

Tjenesteleverandørene er ikke autorisert til å bruke eller utlevere opplysningene dine, med unntak av det som er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde juridiske krav. Tjenesteleverandørene får kun den informasjonen de trenger for å utføre sine oppgaver, og vi gir dem ikke tillatelse til å bruke eller utlevere noen av de oppgitte opplysningene til egen markedsføring eller andre formål. Vi vil kun dele og utlevere opplysningene dine til følgende kategorier av tjenesteleverandører:

 • Cloud computing-tjenester
 • Kommunikasjons- og samarbeidstjenester
 • Dataanalysetjenester
 • Datalagringstjenester
 • Tjenester for ytelsesovervåking
 • Produktutvikling og designtjenester
 • Sosiale nettverk
 • Tjenester for brukerautentisering
 • Leverandører av webhotelltjenester

Oppbevaring av informasjon

Vi vil oppbevare og bruke personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, så lenge brukerkontoen din er aktiv, for å håndheve avtalene våre, løse tvister og med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

Vi kan bruke aggregerte data som er avledet fra eller inneholder personopplysningene dine etter at du har oppdatert eller slettet dem, men ikke på en måte som kan identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysningene slettes. Retten til innsyn, retten til sletting, retten til retting og retten til dataportabilitet kan derfor ikke håndheves etter utløpet av lagringsperioden.

Informasjonskapsler

Nettstedet og tjenestene våre bruker "informasjonskapsler" for å gjøre nettopplevelsen din mer personlig. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettsideserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet deg, og kan bare leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn, lagre og spore informasjon for sikkerhets- og personaliseringsformål og for statistiske formål. Vær oppmerksom på at du har muligheten til å godta eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler som standard, men du kan endre nettleserinnstillingene slik at du avviser informasjonskapsler hvis du foretrekker det.

Dataanalyse

Nettstedet og tjenestene våre kan bruke analyseverktøy fra tredjeparter som bruker informasjonskapsler, nettvarder eller andre lignende teknologier for å samle inn standard informasjon om internettaktivitet og -bruk. Informasjonen som samles inn, brukes til å utarbeide statistiske rapporter om brukeraktivitet, for eksempel hvor ofte brukerne besøker nettstedet og tjenestene våre, hvilke sider de besøker og hvor lenge, osv. Vi bruker informasjonen fra disse analyseverktøyene til å overvåke ytelsen og forbedre nettstedet og tjenestene våre. Vi bruker ikke analyseverktøy fra tredjeparter til å spore eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om brukerne våre, og vi vil ikke knytte informasjon fra de statistiske rapportene til noen enkeltbruker.

Dataanalyse

Nettstedet og tjenestene våre kan bruke analyseverktøy fra tredjeparter som bruker informasjonskapsler, nettvarder eller andre lignende teknologier for å samle inn standard informasjon om internettaktivitet og -bruk. Informasjonen som samles inn, brukes til å utarbeide statistiske rapporter om brukeraktivitet, for eksempel hvor ofte brukerne besøker nettstedet og tjenestene våre, hvilke sider de besøker og hvor lenge, osv. Vi bruker informasjonen fra disse analyseverktøyene til å overvåke ytelsen og forbedre nettstedet og tjenestene våre. Vi bruker ikke analyseverktøy fra tredjeparter til å spore eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om brukerne våre, og vi vil ikke knytte informasjon fra de statistiske rapportene til noen enkeltbruker.

Ikke spor signaler

Noen nettlesere har en "Do Not Track"-funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke ønsker å bli sporet. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle inn informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formålene refererer sporing til innsamling av personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en nettbasert tjeneste når de beveger seg mellom ulike nettsteder over tid. Nettstedet og tjenestene sporer ikke besøkende over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder. Noen tredjepartsnettsteder kan imidlertid spore surfeaktivitetene dine når de viser deg innhold, slik at de kan skreddersy innholdet de presenterer for deg.

Funksjoner i sosiale medier

Nettstedet og tjenestene våre kan inneholde funksjoner for sosiale medier, for eksempel Facebook- og Twitter-knapper, Del dette-knapper osv. Disse sosiale mediefunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet og tjenestene våre, og kan sette en informasjonskapsel slik at de sosiale mediefunksjonene fungerer som de skal. Sosiale mediefunksjoner hostes enten av deres respektive leverandører eller direkte på nettstedet og tjenestene våre. Din interaksjon med disse sosiale mediefunksjonene er underlagt personvernerklæringen til deres respektive leverandører.

E-postmarkedsføring

Vi tilbyr elektroniske nyhetsbrev som du når som helst kan abonnere på. Vi er forpliktet til å holde e-postadressen din konfidensiell og vil ikke utlevere e-postadressen din til tredjeparter, med unntak av det som er tillatt i avsnittet om bruk og behandling av informasjon, eller for å bruke en tredjepartsleverandør til å sende slike e-poster. Vi vil oppbevare informasjonen som sendes via e-post i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I samsvar med CAN-SPAM-loven vil alle e-poster som sendes fra oss, tydelig angi hvem e-posten kommer fra og gi tydelig informasjon om hvordan du kan kontakte avsenderen. Du kan velge å slutte å motta våre nyhetsbrev eller markedsførings-e-poster ved å følge avmeldingsinstruksjonene i disse e-postene eller ved å kontakte oss. Du vil imidlertid fortsette å motta viktige transaksjonsrelaterte e-poster.

Lenker til andre ressurser

Nettstedet og tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksisen til slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene, og til å lese personvernerklæringene for hver enkelt ressurs som kan samle inn personopplysninger.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjonen du oppgir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, endring og utlevering av personopplysninger i vår kontroll og varetekt. Ingen dataoverføring over Internett eller trådløse nettverk kan imidlertid garanteres.

Selv om vi bestreber oss på å beskytte personopplysningene dine, erkjenner du at (i) det finnes sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som ligger utenfor vår kontroll, (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og alle data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene, ikke kan garanteres, og (iii) slik informasjon og slike data kan bli sett eller manipulert av en tredjepart under transport, til tross for at vi gjør vårt beste.

Ettersom sikkerheten til personopplysningene delvis avhenger av sikkerheten til enheten du bruker til å kommunisere med oss, og sikkerheten du bruker til å beskytte legitimasjonen din, ber vi deg om å treffe egnede tiltak for å beskytte denne informasjonen.

Datainnbrudd

Hvis vi blir oppmerksomme på at sikkerheten på nettstedet og tjenestene har blitt kompromittert, eller at brukernes personopplysninger har blitt utlevert til ikke-relaterte tredjeparter som følge av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til å iverksette rimelige tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt varsling til og samarbeid med politimyndigheter. I tilfelle et datainnbrudd vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade på brukeren som følge av bruddet, eller hvis varsling på annen måte er lovpålagt. Når vi gjør det, sender vi deg en e-post.

Aksept av disse retningslinjene

Du bekrefter at du har lest disse retningslinjene og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene og sende inn opplysningene dine, godtar du å være bundet av disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar vilkårene i disse retningslinjene, har du ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene. Denne personvernerklæringen ble utarbeidet med hjelp av Retningslinjer for nettstedet.

Endringer og tillegg

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse retningslinjene eller vilkårene knyttet til nettstedet og tjenestene etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi oppdatere datoen nederst på denne siden. Vi kan også varsle deg på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

En oppdatert versjon av disse retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter publisering av de reviderte retningslinjene, med mindre annet er spesifisert. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for de reviderte retningslinjene (eller en annen handling som er spesifisert på det tidspunktet), vil det utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Vi vil imidlertid ikke, uten ditt samtykke, bruke personopplysningene dine på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som ble oppgitt da personopplysningene ble samlet inn.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående disse retningslinjene, informasjonen vi har om deg, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved hjelp av opplysningene nedenfor:

https://www.comparebuzz.net/contact/
[email protected]

Vi vil forsøke å løse klager og tvister og gjøre alt vi kan for å imøtekomme ditt ønske om å utøve dine rettigheter så raskt som mulig, og i alle tilfeller innen de tidsfrister som er fastsatt i gjeldende personvernlovgivning.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 16. august 2022.

Made with WebsitePolicies

Alle rettigheter forbeholdt © 2022. Vilkår og betingelser for 18+ gjelder. begambleaware.org
nb_NONorwegian