Het opvoeren van de verkoop van uw kinders...

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om deze te beschermen door dit privacybeleid ("Beleid") na te leven. Dit Beleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken ("Persoonlijke Informatie") op de comparebuzz.net website ("Website" of "Dienst") en haar gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Diensten"), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u deze kunt inzien en bijwerken.

Dit beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en deze website-exploitant ("Exploitant", "wij", "ons" of "onze"). Indien u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" naar die rechtspersoon zullen verwijzen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet aanvaarden en mag u de Website en Diensten niet betreden en gebruiken. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of beheren.

Inhoudsopgave


Wanneer u de Website opent, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina's van de Website en Diensten die u bezoekt, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, informatie die u zoekt op de Website, toegangstijden en -data en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik en verkeer van de Website en Diensten vast te stellen. Deze statistische informatie wordt verder niet samengevoegd op zodanige wijze dat een bepaalde Gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

Verzamelen van persoonlijke informatie

U kunt de Website en Diensten bezoeken en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Indien u echter gebruik wenst te maken van bepaalde functies van de Website, kan u worden gevraagd bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres).

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt, inhoud publiceert of formulieren invult op de Website. Indien nodig kan deze informatie het volgende omvatten:

 • Accountgegevens (zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, enz.)
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, enz.)
 • Persoonlijke basisinformatie (zoals naam, land van verblijf, enz.)
 • Gevoelige persoonlijke informatie (zoals etniciteit, religieuze overtuiging, geestelijke gezondheid, enz.)
 • Geolocatiegegevens van uw apparaat (zoals lengte- en breedtegraad)
 • Informatie over andere personen (zoals uw familieleden, vrienden, enz.)
 • Alle andere materialen die u ons vrijwillig toestuurt (zoals artikelen, afbeeldingen, feedback, enz.)


U kunt ervoor kiezen ons uw Persoonlijke Informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies op de Website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen onder de 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en Diensten. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar ons Persoonsgegevens heeft verstrekt via de Website en Diensten, neem dan contact met ons op om ons te verzoeken de Persoonsgegevens van dat kind uit onze Diensten te verwijderen.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen te controleren en te helpen dit beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit zonder hun toestemming Persoonsgegevens te verstrekken via de Website en Diensten. Wij vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen worden geïnstrueerd om nooit zonder hun toestemming Persoonlijke Informatie online te verstrekken.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Wij handelen als een gegevensbeheerder en een gegevensverwerker bij de verwerking van Persoonsgegevens, tenzij wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met u hebben gesloten, in welk geval u de gegevensbeheerder bent en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot Persoonsgegevens. Wij handelen in de hoedanigheid van gegevensbeheerder wanneer wij u vragen uw Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te waarborgen. In dergelijke gevallen zijn wij een gegevensbeheerder omdat wij het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepalen.

Wij handelen in de hoedanigheid van gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonsgegevens verstrekt via de Website en Diensten. Wij bezitten, controleren en beslissen niet over de verstrekte Persoonlijke Informatie, en dergelijke Persoonlijke Informatie wordt alleen verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de Gebruiker die Persoonlijke Informatie verstrekt op als gegevensbeheerder.

Om de Website en Diensten aan u beschikbaar te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kan het nodig zijn dat wij bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Als u de informatie waar wij om vragen niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Gebruikersaccounts aanmaken en beheren
 • Administratieve informatie verzenden
 • Stuur product- en service-updates
 • Vragen beantwoorden en ondersteuning bieden
 • Feedback van gebruikers vragen
 • De gebruikerservaring verbeteren
 • Voorwaarden en beleid handhaven
 • Beschermen tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers
 • Reageer op juridische verzoeken en voorkom schade
 • De Website en Diensten beheren en exploiteren


De verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van hoe u met de Website en Diensten omgaat, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; (ii) de verstrekking van informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Wij kunnen ook sommige van uw Persoonsgegevens combineren of samenvoegen om u beter van dienst te zijn en om onze Website en Diensten te verbeteren en bij te werken.

Merk op dat wij onder sommige wetgevingen informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen deze verwerking door u af te melden, zonder dat wij ons hoeven te beroepen op toestemming of een andere rechtsgrond. In elk geval verduidelijken wij graag de specifieke rechtsgrondslag die op de verwerking van toepassing is, en in het bijzonder of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Informatie beheren

U kunt bepaalde Persoonlijke Informatie die wij over u hebben verwijderen. De Persoonsgegevens die u kunt verwijderen, kunnen veranderen naarmate de Website en de Diensten veranderen. Wanneer u Persoonlijke Informatie verwijdert, kunnen wij echter een kopie van de ongewijzigde Persoonlijke Informatie in onze administratie bewaren zolang dat nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze gelieerde ondernemingen en partners, en voor de hieronder beschreven doeleinden. Indien u uw Persoonlijke Informatie wilt verwijderen of uw account definitief wilt verwijderen, kunt u dit doen op de instellingenpagina van uw account op de Website.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de gevraagde Diensten of zoals nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde Dienst te verlenen, kunnen wij uw informatie delen met onze filialen, gecontracteerde bedrijven en dienstverleners (gezamenlijk "Dienstverleners") waarop wij vertrouwen om te helpen bij de werking van de Website en de Diensten die voor u beschikbaar zijn en waarvan het privacybeleid overeenstemt met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonsgegevens. Wij zullen geen informatie delen met niet-gelieerde derden.

Dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of te voldoen aan wettelijke vereisten. Dienstverleners krijgen de informatie die zij nodig hebben alleen om hun aangewezen functies uit te voeren, en wij geven hen geen toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden. Wij delen en onthullen uw informatie alleen met de volgende categorieën van Dienstverleners:

 • Diensten voor cloud computing
 • Communicatie- en samenwerkingsdiensten
 • Diensten voor gegevensanalyse
 • Gegevensopslagdiensten
 • Prestatiebewakingsdiensten
 • Productontwikkeling en ontwerpdiensten
 • Sociale netwerken
 • Verificatiediensten voor gebruikers
 • Website hosting service providers

Bewaren van informatie

Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zolang uw gebruikersaccount actief blijft, om onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen, en tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van uw Persoonsgegevens of waarin uw Persoonsgegevens zijn verwerkt, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een wijze die u persoonlijk zou identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Cookies

Onze Website en Diensten maken gebruik van "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor beveiliging en personalisering, en voor statistische doeleinden. U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren standaard automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u daar de voorkeur aan geeft.

Gegevensanalyse

Onze Website en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die cookies, web beacons of andere soortgelijke technologieën voor het verzamelen van informatie over internetactiviteiten en -gebruik gebruiken. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteiten, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina's zij bezoeken en hoe lang, enz. Wij gebruiken de informatie van deze analyse-instrumenten om de prestaties te controleren en onze Website en Diensten te verbeteren. Wij gebruiken analytische tools van derden niet om persoonlijk identificeerbare informatie van onze Gebruikers op te sporen of te verzamelen en wij zullen geen informatie die uit de statistische rapporten wordt verzameld in verband brengen met een individuele Gebruiker.

Gegevensanalyse

Onze Website en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die cookies, web beacons of andere soortgelijke technologieën voor het verzamelen van informatie over internetactiviteiten en -gebruik gebruiken. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteiten, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina's zij bezoeken en hoe lang, enz. Wij gebruiken de informatie van deze analyse-instrumenten om de prestaties te controleren en onze Website en Diensten te verbeteren. Wij gebruiken analytische tools van derden niet om persoonlijk identificeerbare informatie van onze Gebruikers op te sporen of te verzamelen en wij zullen geen informatie die uit de statistische rapporten wordt verzameld in verband brengen met een individuele Gebruiker.

Geen signalen volgen

Sommige browsers beschikken over een "Do Not Track"-functie die websites die u bezoekt laat weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als informatie gebruiken of verzamelen in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl zij in de loop van de tijd verschillende websites bezoeken. De Website en Diensten volgen hun bezoekers niet in de tijd en op websites van derden. Sommige websites van derden kunnen echter uw browse-activiteiten bijhouden wanneer zij u inhoud aanbieden, waardoor zij de inhoud die zij u presenteren op maat kunnen maken.

Voorzieningen voor sociale media

Onze Website en Diensten kunnen sociale mediafuncties bevatten, zoals de Facebook- en Twitterknoppen, knoppen om dit te delen, enz. Deze Social Media Features kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze Website en Diensten, en kunnen een cookie plaatsen om de Social Media Features goed te laten functioneren. Sociale mediafuncties worden gehost door hun respectieve providers of rechtstreeks op onze Website en Diensten. Uw interacties met deze Social Media Features vallen onder het privacybeleid van hun respectieve providers.

E-mail marketing

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich te allen tijde vrijwillig kunt abonneren. Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet bekendmaken aan derden, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie of voor het gebruik van een derde partij om dergelijke e-mails te versturen. Wij bewaren de via e-mail verzonden informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act, zullen alle door ons verzonden e-mails duidelijk vermelden van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie geven over hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief of marketing e-mails stopzetten door het volgen van de afmeld instructies in deze e-mails of door contact met ons op te nemen. U zult echter essentiële transactie-e-mails blijven ontvangen.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere bronnen of derden. Wij raden u aan op te letten wanneer u de Website en Diensten verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonsgegevens kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging tot bescherming tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in onze controle en bewaring. Gegevensoverdracht via het Internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd.

Hoewel wij ernaar streven uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u daarom dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het Internet zijn waarover wij geen controle hebben; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, niet kunnen worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens tijdens het transport door een derde partij kunnen worden bekeken of gemanipuleerd, ondanks alle inspanningen.

Aangezien de beveiliging van Persoonsgegevens deels afhangt van de beveiliging van het apparaat dat u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om uw referenties te beschermen, dient u passende maatregelen te nemen om deze informatie te beschermen.

Datalek

In het geval dat wij ontdekken dat de beveiliging van de Website en Diensten is gecompromitteerd of Persoonsgegevens van Gebruikers zijn vrijgegeven aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek, zullen wij redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen te informeren indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de Gebruiker als gevolg van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, sturen we u een e-mail.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden ervan. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken en uw informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken. Dit privacybeleid is opgesteld met de hulp van WebsiteBeleid.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Wij kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren informeren, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid wordt onmiddellijk van kracht bij de bekendmaking van het herziene Beleid, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere op dat moment gespecificeerde handeling) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonsgegevens echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van hetgeen werd vermeld op het moment dat uw Persoonsgegevens werden verzameld.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit beleid, de informatie die wij over u hebben, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

https://www.comparebuzz.net/contact/
[email protected]

Wij zullen trachten klachten en geschillen op te lossen en al het redelijke doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de termijnen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te honoreren.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 16 augustus 2022.

Made with WebsitePolicies

Alle rechten voorbehouden © 2022. 18+ Voorwaarden zijn van toepassing. begambleaware.org
nl_NLDutch